Multi Park

פתרון זה נועד לבניינים רבי קומות, אשר דורשים כמות גדולה של מקומות חניה, ובהם פס צר וארוך.

דגם זה הינו יעיל במיוחד בניצול הנפח, לכל רכב חניה משלו, ניתן לרשום בטאבו.
הדגמים המוצעים עם אפשרויות חניה של > 8 חניות במספר קומות בהתאם לדרישה.
המרחק בין הקומות כ- 2.05 מ' (תיקרה-ריצפה) , למעט קומה 1- בה המרחק יהיה 3.00 מ'.

המערכת מאפשרת חניה של כלי רכב במשקל עד 2000 ק"ג ובממדים :
אורך : 5.00 מ'
רוחב : 1.90 מ'
גובה : עד 1.75 מ'
עומס מכסימלי לגלגל לא יעלה על 500 ק"ג.

הרכב עומד ע"ג משטח מאובטח מרגע כניסתו לחניון ויורד ממנו רק ביציאתו מהחניה.
למערכת הרמה והורדה חשמלית , מערכות הנעה אופקיות חשמליות .
המערכת תעמוד בדרישות התקינה במדינת ישראל ותעבור בדיקת בודק מוסמך למתקני הרמה לאחר התקנתה.

למערכת מספר צירי התנועה (3) המועט מבטיח אמינות ואורך חיים גבוה .
בקרת המערכת ע"י בקר תעשייתי Allen Bradley משוכלל , הבקר יחובר במערכת בקרה מכוונת למרכז השרות והתמיכה.
המערכת תפוקד באמצעות כרטיס חכם אלחוטי.