Star Park

פתרון חניה זה נועד לבנייני קומות אשר דורשים כמות גדולה של מקומות חניה. דגם זה הינו יעיל במיוחד בניצול הנפח ומאפשר גישה דיסקרטית לכל רכב.

הדגמים שלנו מוצעים עם אפשרויות לחניה של 8-3 חניות ב- 6-3 קומות , המרחק הממוצע בין הקומות הינו 2.25 מ', המערכת מאפשרת חניה של מכוניות במשקל 2000 עד 2600 ק"ג ובממדים:
אורך : 5.00 מ'
רוחב : 1.90 מ'
גובה : 1.75 מ'

● מערכת החניה הינה עצמאית ולצורך תמיכתה יידרשו אך ורק עמודים
● המערכת מופעלת ע"י תורן מרכזי המצויד בזרוע בעלת מתקן סיבוב וציר לינארי להכנסת הרכב לחניה , כל המערכות הינם אלקטרו הידראוליות בהנעת סרוו, מספר צירי התנועה המועט (שלושה צירים) מבטיח אמינות ואורך חיים גבוהים
● הרכב עומד ע"ג משטח מאובטח מרגע כניסתו לחניון ויורד ממנו רק ביצאתו מהחניה
● המערכת כולה מבוקרת ע"י בקר תעשייתי משוכלל בעל יכולות של זיהוי תקלות אוטומטי

נגן וידאו