Store Park

פתרון זה נועד לבניינים רבי קומות, אשר דורשים כמות גדולה של מקומות חניה.

דגם זה הינו יעיל במיוחד בניצול הנפח ומאפשר גישה פרטנית לכל רכב ( לכל רכב חניה משלו, ניתן לרשום בטאבו).

הדגמים המוצעים מאפשרים חניה אוטומטית של 4 ו-6 עמדות חניה בקומה.
המרחק בין הקומות כ- 2.05 מ' (תיקרה-ריצפה) , למעט קומה 1- בה המרחק יהיה 3.00 מ'.

המערכת מאפשרת חניה של כלי רכב במשקל עד 2000 ק"ג ובממדים :
אורך : 5.00 מ'
רוחב : 1.90 מ'
גובה : עד 1.75 מ'
עומס מכסימלי לגלגל לא יעלה על 500 ק"ג .

הרכב עומד ע"ג משטח מאובטח מרגע כניסתו לחניון ויורד ממנו רק ביציאתו מהחניה.
למערכת הרמה והורדה חשמלית , מערכות הנעה אופקיות חשמליות .
המערכת תעמוד בדרישות התקינה במדינת ישראל ותעבור בדיקת בודק מוסמך למתקני הרמה לאחר התקנתה.
למערכת מספר צירי התנועה מועט המבטיח אמינות ואורך חיים גבוה .
בקרת המערכת תעשה ע"י בקר תעשייתי Allen Bradley משוכלל ומקוון למרכז השרות והתמיכה.
המערכת תפוקד באמצעות כרטיס חכם אלחוטי.