Trio/Duo Park

פתרון חניה זה שימושי במיוחד לבתים פרטיים, ווילות ובנייני קומות אשר אינם דורשים כמות גדולה של מקומות חניה. מתקן זה מאפשר חניה קומפקטית בלתי תלויה של 3 או 2 מכוניות זו מעל זו.

דגם זה הינו יעיל במיוחד בניצול הנפח ומאפשר גישה עצמאית לכל רכב , המרחק בין הקומות יהיה כ- 1.80 מ'.
המערכת מאפשרת חניה פרטית של מכונית במשקל עד 2000 ק"ג למכונית בקומות הנסתרות , ומכונית נוספת מעל פני הקרקע , עומס מכסימלי לגלגל לא יעלה על 500 ק"ג .

ממדי המכוניות המכסימליים :
אורך : 5.00 מ'
רוחב : 1.90 מ'
גובה : 1.70 מ'

מערכת הידראולית מותאמת ואמינה במיוחד.